Tangguh Parli men | Fakta Realiti Atau Tak tik L1cik ? Ini Kata Wartawan

Tangguh Par limen | Seperti yang rakyat sedia maklum Sidang Khas Dewan Rakyat baru sahaja 4 hari dilaksanakan. Namun, semua ahli Parli men sudah diminta meninggalkan bangunan Parli men. Ini kerana terdapat 11 individu yang dikesan posi tif Covid-19 dalam tempoh itu.

Jumlah kes positif itu jika diperatuskan cumalah 0.8%. Bagaimanapun, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) menilai persidangan di Parli men merupakan perhimpunan yang beri siko tinggi untuk berlaku penu laran jang kitan.

[Disyorkan Membaca : Hilang Kerja Hilang Rumah, Jalan Kaki Bawah Panas Terik Bawa Anak Isteri Ke Sg. Udang, Klang]

6 Kes Superspreader

Ini disebabkan daripada 11 kes tersebut, 6 kes didapati mempunyai kadar kebolehjang kitan tinggi dan berge jala serta berpotensi menjadi superspreader. Dalam pada itu, semasa hari ke-4 persidangan terjadi in siden yang tidak memihak kepada kera jaan.

tangguh

Dewat Rakyat menjadi gam at dengan teri akan ‘der haka’ apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Pembang kang membacakan kenyataan terbaharu dari Ista na Ne gara.

Kenyataan yang dibacakan tersebut adalah, Yang di-Per tuan Agong, Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan rasa amat duk acita dengan pengumuman kera jaan mengenai pemba talan semua Ordinan Daru rat kerana ia belum diperkenankan lagi oleh bagin da.

tangguh

Kenyataan Datuk Seri Takiyuddin Hassan yang merupakan Men teri di Jaba tan Perdana Menteri (Parli men dan Un dang-Un dang), adalah bercang gahan dengan titah Seri Pa duka Baginda.

Bagaimanapun, tiada penjelasan lanjut daripada Takiyuddin berhubung kenya taan beliau. Dengan tidak semena-mena sidang khas pada Khamis itu di tangguh kan sebanyak 3 kali sebelum diputuskan bersambung pada Isnin.

Kenapa? Alasan yang diberikan adalah, semua ahli Parli men perlu diberi masa bagi menjalani ujian saringan Covid-19 berikutan pengesanan kes posi tif terbaharu.

Tangguh Par limen Ke Tarikh Tertentu 

2 hari sebelum persi dangan sepatutnya bersambung, Pejabat Setiausaha Dewan Rakyat mengeluarkan pula notis penangguhan ke satu tarikh yang akan ditetapkan kelak.

Keadaan ini telah menjadikan pembang kang dan sebilangan ahli Par limen kerajaan tidak gem bira. Sehubungan itu, mereka menu duh kera jaan sengaja mencari he lah selepas terbuk ti tidak menghormati Yang di-Pertuan A gong. Ini kerana, sebelum ini, mereka telah pun berkali-kali mende sak untuk mengadakan sidang par limen dalam tempoh daru rat.

Covid Jadi He lah ?

Mereka juga mendak wa kera jaan menggunakan Covid-19 sebagai satu he lah poli tik bagi mengelak pembukaan Parli men disebabkan tindakan beberapa ahli Parli men UMNO yang menarik soko ngan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin.

Kini, mereka sekali lagi mendak wa kera jaan menggunakan he lah yang sama untuk menangguhkan Sidang Khas Dewan Rakyat. Hujah mereka, jika sidang diteruskan, sudah pasti istilah der haka menjadi pe luru pihak pembang kang untuk menyerang kera jaan.

Jika tersilap percaturan, boleh mencetuskan pengun dian untuk membuktikan soko ngan majo riti kepada Per dana Men teri.

Tanpa sidang Dewan Rakyat, semua ahli Pa rlimen tidak boleh memba has dan melaksanakan tanggungjawab semak dan imbang. Sebagai alternatif, mereka sekadar boleh lantang bersuara di media sosial dan akhbar. Dalam erti kata lain, segala perancangan meme rangi pand emik Covid-19 ketika ini adalah keputusan yang dibuat oleh satu pihak sahaja iaitu kera jaan sendiri.

Apa pun, kera jaan telah pun membuat keputusan bahawa sidang khas Parlimen itu ditangguh selari dengan saranan Ketua Peng arah Kesih atan, Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah.

Seramai 2,093 individu telah disaring sebelum hari persidangan dengan 56 daripadanya disahkan positif.

Kera jaan, Pembang kang Sepakat

Bagaimanapun, dalam satu mesyuarat jam 8 pagi bersama KKM pada hari pertama persi dangan, wakil par ti kera jaan dan pembang kang bersetuju sidang Dewan Rakyat akan dihentikan serta-merta jika terdapat kes baharu pos itif Covid-19.

Datuk Seri Ismail Sabri sebelum ini dilaporkan berkata, sidang khas itu di tangguh bukan disebabkan isu poli tik sebaliknya dibuat berdasarkan sains dan fakta kesi hatan.

Namun demikian, per sepsi rakyat terhadap apa yang sedang berlaku, tidak boleh dipandang sebelah mata. Rakyat menilai sama ada tindakan tangguh Parli men itu satu he lah poli tik atau betul-betul kerana Covid-19. Tambahan pula ada isu yang menyen tuh Yang di-Pertuan A gong selaku Ke tua Ne gara yang amat disayangi rakyat berbilang ka um.

Apakah mungkin jika selepas kerajaan berjaya menangani pan demik Covid-19, pers epsi itu akan berubah?

Demikian sorotan wartawan Sinar Harian, Mohd. Ridzuan Abu Hassan.

Bagaimanapun, semuanya bakal ditentukan oleh situasi semasa dan tindak tanduk pih ak pembang kang dan kera jaan setelah sidang par limen di tangguh ini. Rakyat akan menilai pi hak mana yang benar-benar memikirkan keadaan rakyat semasa sistem kesihatan negara dan ekonomi benar-benar kri tikal.

Sumber : Sinar Harian

Lihat Pautan : Ku Li Sedia Jadi PM Inte rim

Leave a Comment