KOLEKSI RPT Tingkatan 1 2021 (SMK)

RPT Tingkatan 1 kini boleh dirujuk. RPT Tingkatan 1 boleh diakses oleh para pendidik, ibu bapa serta pelajar. Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) ini digunakan untuk membantu serta membimbing sesi Pengajaran dan Pembelajaran di dalam dan luar kelas. Hal ini penting bagi memastikan pelajar dapat menghabiskan serta bersedia mengikuti silibus pembelajaran. Bagi pelajar sekolah menengah, RPT … Read more

KOLEKSI RPT Tahun 6 2021 (Semakan 2021)

RPT Tahun 6 2021 merupakan Rancangan Pengajaran Tahunan bagi murid Tahun 2. RPT Tahun 6 2021 ini penting bagi kegunaan para guru, ibu bapa dan pelajar. Rancangan yang berbentuk jadual ini amat berguna kepada pihak tersebut kerana ia dapat memudahkan persediaan Pengajaran dan Pembelajaran bagi tahun tersebut. Murid yang akan menduduki UPSR khususnya boleh dibantu … Read more

KOLEKSI RPT Tahun 2 2021 (Semakan 2021)

RPT Tahun 2 2021 merupakan Rancangan Pengajaran Tahunan bagi murid Tahun 2. RPT Tahun 2 2021 ini penting bagi kegunaan para guru, ibu bapa dan pelajar. Rancangan yang berbentuk jadual ini amat berguna kepada pihak tersebut kerana ia dapat memudahkan persediaan Pengajaran dan Pembelajaran bagi tahun tersebut. Murid yang baru masuk khususnya boleh dibantu oleh … Read more

KOLEKSI RPT Tahun 4 2021 (Semakan 2021)

RPT Tahun 4 merupakan Rancangan Pengajaran Tahunan bagi murid Tahun 4. RPT Tahun 4 ini penting bagi kegunaan para guru, ibu bapa dan pelajar. Rancangan yang berbentuk jadual ini amat berguna kepada pihak tersebut kerana ia dapat memudahkan persediaan Pengajaran dan Pembelajaran bagi tahun tersebut. Murid yang baru masuk khususnya boleh dibantu oleh ibu bapa … Read more

KOLEKSI RPT Tahun 3 2021 (Semakan 2021)

RPT Tahun 3 merupakan Rancangan Pengajaran Tahunan bagi murid Tahun 3. RPT Tahun 3 ini penting bagi kegunaan para guru, ibu bapa dan pelajar. Rancangan yang berbentuk jadual ini amat berguna kepada pihak tersebut kerana ia dapat memudahkan persediaan Pengajaran dan Pembelajaran bagi tahun tersebut. Murid yang baru masuk khususnya boleh dibantu oleh ibu bapa … Read more

KOLEKSI RPT Tahun 1 2021 (Semakan 2021)

RPT Tahun 1 merupakan Rancangan Pengajaran Tahunan bagi murid Tahun 1. RPT Tahun 1 ini penting bagi kegunaan para guru, ibu bapa dan pelajar. Rancangan yang berbentuk jadual ini amat berguna kepada pihak tersebut kerana ia dapat memudahkan persediaan Pengajaran dan Pembelajaran bagi tahun tersebut. Murid yang baru masuk khususnya boleh dibantu oleh ibu bapa … Read more

Koleksi RPT Tahun 5 2021 (Semakan 2021)

RPT atau Rancangan Pengajaran Tahunan dirangka berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP). Bagi pelajar sekolah rendah, khusunya mereka yang akan memasuki Tahun 5, berikut merupakan senarai RPT bagi semua subjek.   RPT SEKOLAH RENDAH (SK) TAHUN 5 Bahasa Melayu Tahun 5 Bahasa Inggeris Tahun 5 Matematik Tahun 5 Bahasa Iban Tahun 5 RPT Pendidikan … Read more

Persediaan Rancangan Pengajaran Tahunan 2021 (RPT) Sekolah Rendah

Selamat tinggal 2020, selamat datang 2021. Untuk memulakan tahun yang baru, semestinya para pendidik perlu bersedia dengan silibus serta Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) yang lengkap dan efektif. Guru sekolah rendah (SK) khususnya perlu melakukan penyelidikan yang mendalam tentang kesesuaian dan keberkesanan RPT bagi memastikan kelancaran musim persekolahan yang akan datang.  Pertama sekali, para guru harus … Read more