RPT Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Semua Subjek Tahun 2021

RPT atau Rancangan Pengajaran Tahunan adalah suatu aspek yang penting bagi memastikan silibus subjek tersebut dilengkapkan dan tercapai.

Bagi murid sekolah menengah, RPT yang lebih padat perlu dirujuk agar mereka dapat mencapai standard kurikulum kebangsaan.

 

Berikut merupakan contoh rujukan RPT bagi pelajar SMK Tingkatan 1 2021:

 

RPT KSSM Bahasa Melayu Tingkatan 1

 

 

RPT TINGKATAN 1:

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Matematik

Pendidikan Islam

Pendidikan Moral

Sejarah

Sains

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Rekabentuk dan Teknologi

Asas Sains Komputer

Pendidikan Seni Visual

Pendidikan Muzik

Geografi

Bahasa Arab

 

RPT TINGKATAN 2:

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Matematik

Pendidikan Islam

Pendidikan Moral

Sejarah

Sains

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Rekabentuk dan Teknologi

Asas Sains Komputer

Pendidikan Seni Visual

Pendidikan Muzik

Geografi

Bahasa Arab

 

RPT TINGKATAN 3:

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Matematik

Pendidikan Islam

Pendidikan Moral

Sejarah

Sains

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Rekabentuk dan Teknologi

Asas Sains Komputer

Pendidikan Seni Visual

Pendidikan Muzik

Geografi

Bahasa Arab

Bahasa Cina

 

RPT TINGKATAN 4:

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Matematik

Pendidikan Islam

Pendidikan Moral

Sejarah

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

Bahasa Arab

Prinsip Perakaunan

Pendidikan Seni Visual

Geografi

Fizik

Kimia

Biologi

Matematik Tambahan

Pertanian

Reka Cipta

Sains Rumah Tangga

Sains Komputer

 

RPT TINGKATAN 5:

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Matematik

Pendidikan Islam

Pendidikan Moral

Sejarah

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

Bahasa Arab

Prinsip Perakaunan

Pendidikan Seni Visual

Geografi

Fizik

Kimia

Biologi

Matematik Tambahan

Pertanian

Reka Cipta

Sains Rumah Tangga

Sains Komputer

 

RPT ini dapat membantu para guru menyediakan pelan PdP yang lengkap bagi tahun 2021.

 

 

 

Leave a Comment