Persediaan Rancangan Pengajaran Tahunan 2021 (RPT) Sekolah Rendah

Selamat tinggal 2020, selamat datang 2021.

Untuk memulakan tahun yang baru, semestinya para pendidik perlu bersedia dengan silibus serta Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) yang lengkap dan efektif.

Guru sekolah rendah (SK) khususnya perlu melakukan penyelidikan yang mendalam tentang kesesuaian dan keberkesanan RPT bagi memastikan kelancaran musim persekolahan yang akan datang. 

Pertama sekali, para guru harus mengambil kira subjek bagi murid Tahap Satu dan Tahap Dua. Contohnya, Murid Tahap Satu, Tahun 1. Mereka mengambil 13 subjek seperti Matematik, Bahasa Melayu, Dunia Sains dan Teknologi serta Bahasa Inggeris. 

Setiap subjek tersebut perlu diberi pengkhususan dari segi tema, standard kandungan dan standard pembelajaran. Contoh RPT bagi subjek bahasa Melayu dapat dilihat di bawah:

Bagi Tahap Dua, Tahun 5 pula, mereka mengambil 15 subjek seperti Reka Bentuk dan Teknologi (RBT), Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) serta subjek lain yang sama dengan Tahap Satu. Contoh RPT bagi subjek TMK adalah seperti berikut:

 

Daripada pengkhususan tersebut, guru dapat memantau perkembangan murid serta dapat melihat aspek mana yang perlu mereka bantu dan perbaiki. 

Contoh RPT 2021 Sekolah Rendah

Anda boleh memuat turun terus RPT ini ke dalam komputer atau peranti anda.

nota: Setakat ni, belum tersedia sepenuhnya. Akan dikemaskini dari masa ke semasa.

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Matematik

Sains

Pendidikan Agama Islam

Bahasa Arab

  • RPT Bahasa Arab Tahun 1 2021
  • RPT Bahasa Arab Tahun 2 2021
  • RPT Bahasa Arab Tahun 3 2021
  • RPT Bahasa Arab Tahun 4 2021
  • RPT Bahasa Arab Tahun 5 2021
  • RPT Bahasa Arab Tahun 6 2021

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Pendidikan Kesenian / Pendidikan Seni Visual

Pendidikan Muzik

Sejarah

Reka Bentuk dan Teknologi

Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Pendidikan Moral

RPT ini merupakan tanggungjawab seorang guru, kerana ia menentukan keberkesanan pembelajaran dan pengajaran mereka di dalam kelas. 

Leave a Comment