Pelaporan PBD SAINS SUKAN Tingkatan 5 KSSM

Pelaporan PBD Sains Sukan Tingkatan 5 KSSM kini boleh dijadikan sebagai rujukan.

Pelaporan PBD Sains Sukan Tingkatan 5 KSSM boleh diakses dengan sekali klik sahaja.

Pelaporan PBD Sains Sukan Tingkatan 5 KSSM ini dikongsikan bagi memudahkan para pendidikan dalam melengkapkan penilaian dalam Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) bagi semua mata pelajaran.

 

Terdapat beberapa aspek yang perlu diambil kira dalam templat pelaporan tersebut.

 

PANDUAN

  • Dalam komponen PANDUAN, aspek yang perlu diisi serta panduan mengisi dan menilai disediakan.
  • Secara keseluruhannya, tahap penguasaan pelajar akan ditentukan oleh guru mata pelajaran tersebut sepanjang dan semasa sesi Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) mereka.
  • Penglibatan serta pencapaian pelajar secara keseluruhan, merangkumi tiga aspek iaitu mendengar dan bertutur, menulis serta membaca akan diperhatikan.
  • Bagi tujuan pelaporan, guru bertugas hendaklah mengisi templat ini DUA KALI dalam setahun bagi merekodkan pencapaian semasa dan keseluruhan pelajar.

 

REKOD PRESTASI MURID

  • Dalam rekod prestasi murid ini, senarai nama murid akan dipaparkan dan pencapaian mereka secara keseluruhan untuk mata pelajaran tersebut akan dicatatkan dalam ruangan berkenaan.
  • Sebagai contoh, Pelajar 1 mendapat TP 6 bagi ketiga-tiga kemahiran, iaitu kemahiran membaca, mendengar dan bertutur serta menulis. Dengan itu, tahap penguasaan keseluruhannya adalah TP 6.

 

LAPORAN MURID (INDIVIDU)

  • Laporan murid ini menyenaraikan pencapaian murid (TP 1 hingga TP 6) bagi tiga kemahiran utama (membaca, mendengar dan bertutur, menulis) beserta dengan tafsiran setiap tahap tersebut.
  • Ia disertakan dengan ruangan bagi ulasan guru mata pelajaran serta tandatangan pengetua dan guru bertugas.

 

DATA PENYERTAAN TAHAP PENGUASAAN

  • Data penyertaan tahap penguasaan merupakan tafsiran bagi setiap TP. Ia menerangkan klasifikasi yang perlu dicapai oleh pelajar bagi mendapatkan TP tersebut.

 

GRAF PELAPORAN

  • Graf pelaporan merupakan graf dimana pencapaian keseluruhan kelas dalam setiap kemahiran dicartakan.

\

 

Untuk mendapatkan TEMPLAT PBD PELAPORAN SAINS SUKAN TINGKATAN 5, sila klik pada pautan di bawah.

DOWNLOAD

Sekian, semoga perkongsian PELAPORAN PBD SAINS SUKAN TINGKATAN 5 KSSM kali ini bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh para pembaca.

(Bahan-bahan yang digunakan adalah milik empunya asal, dan hanya dikongsikan bagi kebaikan serta kegunaan semua)

 

Lihat juga TEMPLAT PBD TINGKATAN 5 SAINS RUMAH TANGGA.

Leave a Comment