Modul Nota Ringkas Matematik Sekolah Rendah

Modul Nota Ringkas Matematik ini kini boleh dirujuk. Modul Nota Ringkas Matematik boleh dimuat turun atau diakses secara ONLINE. Berikutan dengan perkembangan semasa, Pengajaran dan Pembelajaran dari Rumah perlu diamalkan. Ini menyebabkan ianya sukar bagi pihak terlibat untuk memperoleh bahan bantu mengajar serta belajar. Perkongsian nota ringkas ini dapat meringankan beban pelajar terutamanya jika mereka … Read more