Koleksi RPT Tahun 5 2021 (Semakan 2021)

RPT atau Rancangan Pengajaran Tahunan dirangka berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP). Bagi pelajar sekolah rendah, khusunya mereka yang akan memasuki Tahun 5, berikut merupakan senarai RPT bagi semua subjek.

 

RPT SEKOLAH RENDAH (SK) TAHUN 5

 1. Bahasa Melayu Tahun 5
 2. Bahasa Inggeris Tahun 5
 3. Matematik Tahun 5
 4. Bahasa Iban Tahun 5
 5. RPT Pendidikan Moral Tahun 5 2021
 6. Pendidikan Islam Tahun 5
 7. Bahasa Arab Tahun 5
 8. RPT Pendidikan Jasmani Tahun 5 2021
 9. RPT Pendidikan Kesihatan Tahun 5 2021
 10. RPT Sejarah Tahun 5 2021
 11. Dunia Sains dan Teknologi Tahun 5
 12. RPT Dunia Muzik Tahun 5 2021
 13. TMK Tahun 5
 14. RPT RBT Tahun 5 2021
 15. RPT PSV TAHUN 5 2021

 

Contoh Format RPT Bahasa Melayu Tahun 5:

 

RPT tersebut berkhusukan Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK-21). Outcome akhirnya membolehkan pelajar untuk berfikir secara kritikal dan diluar kotak.

RPT bagi semua subjek akan dikemaskini dari semasa ke semasa mengikut perkembangan pendidikan.

Leave a Comment