Ini Sebabnya Kenapa Asiah Cuma Berd0a Meminta Satu Rumah Sahaja Di Syurga

Apabila meneliti lembaran kisah-kisah wanita yang dijanjikan syurga, tidak akan terlepas daripada meneliti tokoh seperti Ummul Mukminin Khadijah Khuwailid, ibu Nabi Isa Maryam Binti Imran dan Asiah Binti Muzahim, isteri seorang Fir@un. Pada kali ini, kita cuba mendalami secara ringkas wanita yang mempertah@nkan keim@nan sebenar kepada Allah SWT iaitu sang permaisuri, Asiah Binti Muzahim.

Kisah tentang Asiah ini diceritakan dalam surah alQasas ayat 3, “Kami bacakan kepadamu (wahai Muhammad) sebahagian dari kisah Nabi Musa dan Fir@vn dengan keterangan yang benar bagi orang-orang yang beriman.”

asiah

Keimanan sang permaisuri begitu teruji sewaktu berhadapan dengan sang raja, suaminya sendiri iaitu Fir@un yang begitu jauh terses@t meng1ngkari perintah juga arahan Allah SWT.

Jika difikirkan kembali, adakah kisah Asi@h ini sengaja diceritakan oleh Allah dengan saja-saja? Kisah ini relevan sepanjang zaman. Berapa ramai isteri solehah yang mendapat suami yang j@uh dari ajaran agama. Kisah sang ratu ini memberi inspirasi kepada mereka dalam menghadapi keadaan suami isteri yang sebegini rupa.

Kemewahan Hidup Yang Mendatangkan Mud@rat

Allah berfirman dalam surah alQasas ayat 4, “Sesungguhnya Fir@vn telah berlaku z@1im di bumi (Mesir) dengan melam.p@ui b@tas, serta ia menjadikan penduduknya berpv@k-pv@k. Ia menin.d@s sepvak di antaranya dengan membvnvh anak-anak lelaki mereka dan membiarkan hidvp anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya adalah ia dari g0l0ngan yang membuat ker0sakan.”

Perkahwinan Asiah Dengan Firaun Adalah Atas Dasar Paks@an

asiah

Di dalam alQuran sebenarnya, nama Asiah tidak disebutkan. Malah yang disebut ialah wanita Firavn. Bagaimanapun, kebanyakan ulama menafsirkan ‘wanita Firavn’ yang dinyatakan dalam kisah ini ialah Asi@h Binti Muzahim. Wanita mulia ini rela bersuamikan Firavn atas dasar paks@an demi membeb@skan kedua orang tuanya.

Hidup Mewah Di Dalam Istana

Asiah menikmati kemewahan hidup sepanjang hidup bersama suaminya di dalam mahligai indah istana suaminya. Walaupun kecintaan dan kepatuhan kepada sang suami begitu penting dalam hidupnya namun jauh di sudut hatinya memandang tempat yang jauh lebih tinggi di sisi Allah Rabbul Jaliil yang lebih agung.

asiah

Biarpun istana suaminya merupakan mahligai yang menjanjikan kemewahan dunia, demi ketaatan juga keimanan mutlak kepada Tuhannya, sang isteri merelakan dirinya diseks@ oleh sang suami.

Kisah ini dirakam menerusi surah atTahrim ayat 11, ” Dan Allah mengemukakan satu perbandingan yang menyatakan tidak ada mudar@tnya) kepada orang-orang mukmin (berhubung rapat dengan orang-orang k@fir kalau tidak terjej@s keadaan imannya), iaitu : perihal isteri Firavn, ketika ia berkata : “Wahai Tuhanku! Binalah untukku sebuah rumah di sisiMu dalam syurga, dan selam@tkanlah daku dari Firavn dan perbuatannya (yang kvfur dn bvas), serta selamatkanlah daku dari kavm yang z@lim.”

Mengapa Asiah Cuma Mahukan Sebuah Rumah Di Syurga? Walhal syurga itu lebih indah daripada sebuah rumah sahaja.

asiah

Doa Asiah ini dibincangkan oleh para ulama dan ahli tafsir. Para ulama berkata, kehidupan yang bermewahan di istana bersama sang raja ternyata tidaklah mendatangkan kebahagiaan yang sebenar, malahan Asiah terlalu lem@s hidup di dalam kekufvran. Justeru, beliau berdoa meminta sebuah rumah kerana telah ada persepsi dalam diri Asiah bahawa istana dan kemewahan tidak memberi makna dalam hidupnya.

Dalam Tafsir Azhar, Prof. Hamka menyatakan bahawa, Asiah merasakan dirinya telah melewati waktunya (pada akhir hayatnya) untuk beriman kepada Nabi Musa a.s. Lalu, tidak diminta kepada Allah SWT agar diperkenankan sebuah istana.

Kisah Sang Ratu Ini Bukan Hanya Untuk Wanita Beriman

Kisah sang ratu ini bukanlah hanya untuk wanita beriman malahan lebih mendasar lagi daripada itu. Yang lebih penting ialah kita memahami akan pentingnya hidup yang bertunjang takwa dan iman.
Cinta Allah SWT lebih utama daripada berkiblatkan sang suami yang dvrj@na.

Pada zaman jahiliy@h, wanita sering diletakkan pada tar@f palin9 b@wah. Namun, kehidupan itu bermula daripada seorang wanita juga. Kerana itu, Rasulullah memberitakan bahawa Asi@h adalah antara wanita yang dijanjikan syurga. Kisah sang permaisuri ini bukanlah sekadar nama tokoh yang wajar diteladani tapi perlu difikirkan betapa wanita ini meletakkan cinta kepada Allah SWT adalah lebih utama berbanding berkiblatkan sang suami yang dvrj@n@.

Mahkota bernilai seorang wanita itu letaknya di jiwa dan hidup bertuhankan Rabb yang Maha Esa semata. Kisah Asiah diceritakan ini menandakan wanita mampu mencapai darjat tinggi di sisi Allah dengan takwa yang mendalam di dalam jiwa walau hidup penuh dengan perjv@ngan iman yang naik turun. Wallahu a’lam.

Sumber : IKIM

Lihat Juga Pautan : Kisah 2 Gadis Cerdas Bertemu Nabi Musa

Leave a Comment