Jadual Gaji Guru 2021

Hari gaji merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh para penjawat awam. Bagi tahun 2020, pembayaran gaji telah dilakukan dengan sempurna walaupun terdapat banyak kekangan.

Untuk memastikan kelancaran sistem ini bagi tahun berikutnya (2021), surat pekeliling telah dikeluarkan oleh JANM.

Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan tarikh pembayaran gaji guru. Ia juga mampu memberikan kepastian kepada para penjawat ini terhadap pembayaran gaji mereka.

 

Berikut merupakan jadual gaji guru 2021:

Tarikh Pembayaran Emolumen Bulanan Bagi Tahun 2021

 

Surat pekeliling ini telah berkuat kuasa sejak tarikh pengeluarannya.

Tanggungjawab untuk memastikan hal ini dipatuhi dan dilaksanakan jatuh di tangan kementerian atau Jabatan Persekutuan dan Pejabat Perakaunan. Pekeliling tersebut juga telah diedarkan kepada badan-badan lain yang terlibat termasuklah Perkhidmatan Awam Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan.

Untuk mendapatkan rujukan lanjut, sila layari laman web JANM.

Leave a Comment