DOKUMEN PENJAJARAN KURIKULUM Tingkatan 4 2.0 KSSM

Dokumen Penjajaran Kurikulum Tingkatan 4 2.0 kini boleh disemak.

Dokumen Penjajaran Kurikulum Tingkatan 4 2.0 ini dikeluarkan khas oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bagi kegunaan pelajar sekolah menengah.

Media ini digunakan bagi memudahkan para pendidik serta pelajar dalam membuat rujukan awal.

Ia juga merupakan salah satu initiatif KPM dalam melancarkan sistem Pengajaran dan Pembelajaran pelajar.

KPM telah mengeluarkan kenyataan dimana pelajar yang tidak mengambil peperiksaan penting (SPM, STPM, dsbg), dokumen penjajaran ini akan digunakan oleh pelajar dalam tempoh persekolahan berdasarkan Takwim Penggal Persekolahan 2021.

Isi kandungannya merangkumi objektif pembelajaran, silibus pendidikan serta aspek-aspek penting yang perlu dicapai.

 

 

MUKA DEPAN DPK 2.0 TINGKATAN 2 BAHASA INGGERIS

KANDUNGAN DPK 2.0 TINGKATAN 2 BAHASA INGGERIS

 

DPK 2.0 TINGKATAN 4:

 

DPK 2.0 TINGKATAN 4 (SENI):

 

MAKLUMAT TAMBAHAN!!

  • Silibus pembelajaran adalah berdasarkan kandungan dokumen tersebut.
  • Latih tubi bersesuaian dengan isi kandungan boleh dilakukan.
  • Jika mampu mencapai standard kandungan asas serta kandungan tambahan setiap topik, pelajar telah berjaya menguasai topik tersebut.

 

Sekian, semoga perkongsian kali ini bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh para pembaca.

 

 

Lihat juga DOKUMEN PENJAJARAN KURIKULUM DPK 2.0 KSSM TINGKATAN 5.

Leave a Comment