DOKUMEN PENJAJARAN KURIKULUM Tahun 4 2.0 KSSR

Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 4 2.0 boleh dirujuk.

Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 4 2.0 boleh diakses secara dalam talian atau dimuat turun ke dalam peranti.

Perkongsian ini merupakan salah satu initiatif Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk melancarkan sistem Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) murid.

Dokumen-dokumen penjajaran 2.0 ini merupakan bahan rujukan para pendidik serta murid, dan ianya akan digunakan sepanjang tempoh persekolahan berdasarkan Takwim Penggal Persekolahan 2021 yang telah dikeluarkan.

 

CONTOH MUKA DEPAN DOKUMEN PENJAJARAN KURIKULUM 2.0 BAHASA INGGERIS TAHUN 1 SEKOLAH KEBANGSAAN EDISI DUA (2)

 

CONTOH KANDUNGAN DOKUMEN PENJAJARAN KURIKULUM 2.0 BAHASA INGGERIS TAHUN SATU (1) (1)

 

CONTOH KANDUNGAN DOKUMEN PENJAJARAN KURIKULUM (DPK) 2.0 BAHASA INGGERIS TAHUN SATU (1) (2)

 

Untuk memudahkan pencarian pihak terlibat, disini dikongsikan DPK 2.0 bagi Tahun 4 Sekolah Rendah KSSR.

 

DOKUMEN PENJAJARAN KURIKULUM 2.0 TAHUN 4

DPK 2.0 TAHUN 4:

 

Dokumen yang telah dikongsikan tersebut boleh digunakan oleh pihak terlibat sebagai bahan bantu belajar serta bahan bantu mengajar atau bimbingan dalam merancang sesuatu sesi pembelajaran.

Mereka yang ingin membuat persediaan awal juga boleh merujuk kepada dokumen tersebut.

 

MAKLUMAT TAMBAHAN!!

  • Silibus pembelajaran adalah berdasarkan kandungan dokumen tersebut.
  • Latih tubi bersesuaian dengan isi kandungan boleh dilakukan.
  • Jika mampu mencapai standard kandungan asas serta kandungan tambahan setiap topik, murid telah berjaya menguasai topik tersebut.

 

Sekian, semoga perkongsian kali ini bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh para pembaca.

 

 

Lihat juga KOLEKSI RPT BAGI TAHUN 3 KSSR 2021.

Leave a Comment