KOLEKSI buku teks digital kpm KSSM SEMUA TINGKATAN EMPAT

Buku teks digital KPM KSSM semua Tingkatan Empat kini boleh diakses secara dalam atas talian.

Buku teks digital KPM KSSM semua Tingkatan Empat dapat membantu melancarkan sesi Pengajaran dan Pembelajaran ONLINE.

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menggunakan initiatif ini untuk memudahkan pihak yang terlibat, spesifiknya para pendidik, ibu bapa serta pelajar untuk memperoleh bahan bantu mengajar dan belajar ini.

Rasional kemudahan ini bukan sahaja dapat menjimatkan masa, ia juga dapat memastikan silibus Pengajaran dan Pembelajaran seragam.

Bagi memudahkan akses kepada kemudahan ini, berikut dikongsikan BUKU TEKS DIGITAL KPM KSSM SEMUA TINGKATAN EMPAT (KSSM, KBDKBT, MPEI, KSSMPK, MPET, MPAK, SSeM, MPV).

 

TINGKATAN 4 (KSSM):

 

TINGKATAN 4 (KBDKBT):

 

TINGKATAN 4 (MPEI):

 

TINGKATAN 4 (KSSMPK-Pendidikan Khas):

 

 

TINGKATAN 4 (MPET):

MUKA DEPAN BUKU TEKS DIGITAL PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM (MPET) TINGKATAN 4

 

TINGKATAN 4 (MPAK):

MUKA DEPAN BUKU TEKS DIGITAL PENDIDIKAN MORAL ALIRAN KEMAHIRAN TINGKATAN 4

 

TINGKATAN 4 (SSeM):

MUKA DEPAN BUKU TEKS DIGITAL SEJARAH DAN PENGURUSAN SENI (SSeM) TINGKATAN 4

 

TINGKATAN 4&5 (MPV):

 

Untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan pendidikan, sila layari laman web KPM.

 

Sekian, semoga perkongsian kali ini bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh para pembaca.

 

Lihat juga koleksi buku teks digital KPM Tingkatan 3 KSSM.

BUKU TEKS DIGITAL (TINGKATAN 3)

Leave a Comment