Buku pengurusan PRASEKOLAH 2021

Buku pengurusan prasekolah boleh digunakan untuk menyeragamkan dan menyelaraskan pengurusan sistem.

Buku pengurusan prasekolah ini digunakan bagi semua murid 5 tahun dan 6 tahun.

Daripada manual tersebut, kelancaran Pembelajaran dan Pengajaran serta pelaksanaan aktiviti dapat dipastikan.

Bagi kanak-kanak yang baru melangkah ke alam persekolahan, terutamanya mereka yang baru memasuki prasekolah, sudah semestinya para pendidik perlu menyediakan langkah yang sistematik bagi memastikan murid dapat meningkatkan potensi mereka.

Buku pengurusan ini amat berguna dari segi penyediaan jawatankuasanya, senarai murid, program tahunan prasekolah dan objektif-objektif yang perlu dicapai.

Berikut merupakan KANDUNGAN UMUM buku manual pengurusan tersebut.

 • FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
 • WAWASAN PENDIDIKAN
 • PROFIL SEKOLAH
 • VISI PRASEKOLAH
 • MISI PRASEKOLAH
 • MOTTO PRASEKOLAH
 • MATLAMAT PRASEKOLAH
 • OBJEKTIF PRASEKOLAH

 • PIAGAM PELANGGAN PRASEKOLAH
 • PENGERTIAN LOGO DAN WARNA LENCANA
 • ENROLMEN MURID PRASEKOLAH
 • NAMA GURU DAN STAF SOKONGAN PRASEKOLAH

 • TATACARA PENGURUSAN PRASEKOLAH
 • PERATURAN PRASEKOLAH
 • PENGENALAN PRASEKOLAH
 • LATAR BELAKANG PRASEKOLAH (KPM)
 • BIDANG TUGAS GURU PRASEKOLAH
 • BIDANG TUGAS PEMBANTU PENGURUSAN MURID PRASEKOLAH
 • PENGURUSAN KURIKULUM PRASEKOLAH 2021
 • JAWATANKUASA KURIKULUM PRASEKOLAH 2021
 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK)
 • PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM PRASEKOLAH

 • PELAN TINDAKAN KURIKULUM PRASEKOLAH
 • TAKWIM TAHUNAN KURIKULUM PRASEKOLAH
 • PENTAKSIRAN PRASEKOLAH
 • TAKWIM AKTIVITI/PROGRAM TAHUNAN PRASEKOLAH
 • TAKWIM TEMA TAHUNAN PRASEKOLAH
 • PENGURUSAN HEM PRASEKOLAH 2021
 • JAWATANKUASA HEM PRASEKOLAH 2021
 • PERANCANGAN STRATEGIK HEM PRASEKOLAH
 • PELAN TINDAKAN HEM PRASEKOLAH
 • TAKWIM TAHUNAN HEM PRASEKOLAH
 • PENGURUSAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH 2021
 • JAWATANKUASA KOKURIKULUM PRASEKOLAH 2021
 • PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM PRASEKOLAH
 • PELAN TINDAKAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH
 • TAKWIM TAHUNAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH
 • JAWATANKUASA PERMUAFAKATAN WARIS PRASEKOLAH
 • PERANCANGAN AKTIVITI/PROGRAM BERSAMA WARIS PRASEKOLAH
 • PERUNTUKAN KEWANGAN PRASEKOLAH
 • ANGGARAN PERBELANJAAN DUIT BANTUAN PRASEKOLAH (DUIT MAKAN, DUIT PCG, DUIT KOKURIKULUM)

 

Berdasarkan isi kandungan tersebut, ianya amat berguna kepada guru dan staf prasekolah SERTA kepada ibu bapa yang bakal menghantar anak mereka ke prasekolah.

Kandungan yang padat itu boleh menjadi rujukan awal ibu bapa bagi persediaan sesi persekolahan anak mereka.

 

Untuk mendapatkan TEMPLAT BUKU PENGURUSAN PRASEKOLAH, sila masuk link berikut (menggunakan e-mail).

BUKU PRASEKOLAH (PENGURUSAN)

 

Sekian, semoga perkongsian kali ini bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh para pembaca.

 

 

Lihat juga BUKU PENGURUSAN BAGI HEM TAHUN 2021

BUKU HAL EHWAL MURID (PENGURUSAN)

 

 

Leave a Comment