Bidadari Syur ga Beritahu Sesuatu Kepada Wanita Dunia

BIDADARI SYUR GA BERITAHU SESUATU KEPADA WANITA DUNIA

Semua pasangan yang berkahwin menjadi suami isteri inginkan kehidu pan bahagia di du nia. Kalau boleh hendak sehi dup sema ti dan masuk syur ga bersama-sama. Apalagi jika wanita mendapat suami yang soleh dan berakh lak mulia menjadi pemimpin rumahtangga yang beriman bertakwa.

Di syur ga pula memang Allah telah sediakan para bida dari yang sangat indah rupanya dan mulia akhlaknya. Banyak diberitakan dalam al-Quran tentang mereka ini. Antaranya, dalam surah ar-Rahman ayat 70, “Dalam kedua-dua syurg@ itu juga terdapat (bida dari-bida dari) yang baik akhlaknya, lagi cantik parasnya.”

beritahu

Apa Nabi s.a.w Kata Tentang Bida dari?

Nabi s.a.w pernah beritahu wajah mereka sahaja mampu menerangi langit dan bumi, “Jika salah seorang bida dari menampakkan wajahnya, nescaya akan menerangi antara la ngit dan bu mi.” (H.R. Bukhari)

Aroma serta rambut mereka juga tersangatlah wangi, “Sekiranya salah seorang bida dari syur ga datang ke du nia, pasti ia akan menyinari langit dan bumi dan memenuhi antara langit dan bumi dengan aroma yang harum semerbak. Sungguh penu tup kepala salah seorang wanita syur ga itu le bih baik daripada dunia dan seisinya.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

“Jika sehelai sahaja dari rambut bida dari ja tuh ke bumi, nescaya wanginya akan meliputi seluruh timur dan barat.” (H.R. Ath-Thabrani)

Pipi mereka pula bak cermin, “Penghuni syur ga boleh mencermin melihat wajahnya di pipi bida dari yang mulus itu.” (H.R. Al-Baihaqi dan Al-Hakim)

Wanita Du nia Le bih Uta ma

Walaupun bida dari syurga begitu cantik tetapi wanita du nia jangan ri sau, Rasulullah s.a.w kata wanita dunia adalah le bih uta ma daripada mereka kerana ibadah yang dilakukan.

Dari Ummu Salamah r.a, ia berkata: Saya bertanya, “Wahai Rasulullah, manakah yang le bih uta ma, wanita du nia ataukah bida dari yang bermata jeli (indah, jernih, bercahaya) ?”

Baginda s.a.w menjawab, “Wanita-wanita dunia le bih uta ma daripada bida dari-bida dari yang bermata jeli, seperti kele bihan apa yang nampak daripada apa yang tidak nampak.”

Saya bertanya, “Kerana apa wanita dunia le bih uta ma daripada mereka?” Baginda s.a.w menjawab, “Kerana solat mereka, puasa dan ibadah mereka kepada Allah. Allah meletakkan cahaya di wajah mereka, tubuh mereka adalah kain sutera, kulitnya putih bersih, pakaiannya berwarna hijau, perhiasannya kekuning-kuningan, sanggulnya mutiara dan sikatnya terbuat dari emas.

Mereka berkata, ‘Kami hi dup abadi dan tidak ma t1, kami le mah-lembut dan tidak ja hat sama sekali, kami selalu mendampingi dan tidak beran jak sama sekali, kami redha dan tidak pernah bersu ngut-su ngut sama sekali. Berbahagialah orang yang memiliki kami dan kami memilikinya’.” (H.R. Ath-Thabrani)

Wanita Dunia Jadi Ra tu 

beritahu

Wanita dunia tidak mustahil akan menjadi ra tu para bida dari di syur ga nanti. Wanita di dunia itu boleh jadi ibu, isteri, adik perempuan, kakak, makcik dan nenek kita.

Ibnu Qayyim berkata, dalam sebuah hadis sahih dinyatakan dalam musnad Imam Ahmad, ketika seorang suami beristerikan Hur’ain (bida dari) kemudian pada saat itu datang seorang perempuan lain yang kecantikan dan keelokannya mampu membuatkan seorang ra ja melupakan perempuan-perempuan lain.

Siapakah perempuan itu? Ternyata perempuan itu adalah isterinya dahulu, semasa di dunia. Itulah keistimewaan para isteri solehah yang masuk syur ga, dia akan menjadi Ra tu kepada para Hur’ain.

~Wanita so lehah di dunia iaitu para isteri le bih baik daripada bida dari di akhirat, le bih cantik dan le bih menarik bagi suaminya.~ Fatwa Nur ‘Aad Dard 2/4, Syamilah

Di Syur ga Nanti Suami Lu pa Akan Bida dari Di Depan Isterinya

Le bih menggembirakan wanita dunia kerana di syur ga nanti suami di dunia sekarang ini akan lebih menyukai dan terpe sona dengannya apabila di syur ga nanti.

Ibnu Qayyim berkata “Apakah seorang ra ja pernah memikirkan para pelayannya di hadapan Ra tunya?” Tentu tidak. Allah SWT memberikan isterinya kecantikan ja uh le bih luar bia sa mele bihi para bida dari. Kenapa?

Ibnu Qayyim menjelaskan, ‘Kerana Hur’ain tidak pernah menghadapi kesu litan yang dirasakan wanita dunia. Mereka tidak pernah berju ang di ja lan Allah, tidak pernah dice muh kerana memakai hi jab, tidak pernah merasa su litnya pa tuh kepada suami dan lain lain.”

Ha ti-Ha ti, Bida dari Akan Beritahu Sesuatu Kepada Wanita Ini

Nabi pernah beritahu bahawa jika seorang isteri menya kiti dan menderha kai suaminya di dunia, bida dari akan ma rah.

Jika seorang isteri menya kiti suaminya di dunia, maka ca lon isterinya di akhi rat dari kalangan bida dari akan berkata: Janganlah engkau menya kitinya. Semoga Allah mence lakakanmu, sesungguhnya dia hanyalah tamu di sisimu. Sebentar lagi dia akan berpi sah dan akan kembali kepada kami.” (HR. Tirmidzi no. 1174)

Apa Pengajaran Dari Apa Yang Bida dari Beritahu Ini?

[1] Yang dimaksudkan dengan janganlah menya kiti suami adalah, menya kiti dengan alasan yang tidak be nar.

[2] Tidak boleh seorang isteri menya kiti hati suaminya dalam bentuk tidak mahu taat pada suami dalam perkara kebaikan.

[3] Suami isteri hendaklah berlaku baik antara satu sama lain, dan saling menunaikan hak masing-masing. Dengan ini, ikatan cinta antara suami isteri akan terus mekar.

[4] Allah menjanjikan ba lasan bagi orang beriman dengan pasangan yang su ci, enak dipandang, yang membuat seseorang begitu cin ta dan rindu padanya.

[5] Dunia ini adalah tempat uji an, sedangkan akhi rat adalah tempat ba lasan.

Kesimpulannya, berusahalah sebaik mungkin dan berdoalah sungguh-sungguh agar kita mendapat tempat di syur ga. Bagi wanita pula, jangan ri sau kerana di syur ga nanti andalah ra tu kepada para bida dari dan suami anda tidak akan memandang yang lain jika sudah bersama anda di syur ga. Jika anda mempunyai suami, layanlah sebaik mungkin dan taatlah dalam perkara kebaikan. Du gaan menjadi isteri memang menca bar teruta manya dari segi kesa baran. Jika mampu, bersa barlah. Jika tidak mampu, jalan ke syur ga yang lain masih terbentang luas. Semoga kita menjadi ahli syur ga. Aamiin.

Sumber : [Kashoorga] [Pasal Is lami]

Lihat Pautan : Wanita Pernah Berkahwin Le bih Sekali, Siapa Suaminya Di Syur ga?

Leave a Comment