KOLEKSI RPT Tahun 1 2021 (Semakan 2021)

RPT Tahun 1 merupakan Rancangan Pengajaran Tahunan bagi murid Tahun 1. RPT Tahun 1 ini penting bagi kegunaan para guru, ibu bapa dan pelajar. Rancangan yang berbentuk jadual ini amat berguna kepada pihak tersebut kerana ia dapat memudahkan persediaan Pengajaran dan Pembelajaran bagi tahun tersebut. Murid yang baru masuk khususnya boleh dibantu oleh ibu bapa … Read more

KOLEKSI buku teks digital kpm KSSM SEMUA TINGKATAN

Buku teks digital KPM KSSM dikeluarkan untuk memudahkan sesi Pengajaran dan Pembelajaran. Buku teks digital KPM KSSM boleh diakses oleh pelajar, guru dan ibu bapa secara dalam talian. CONTOH BUKU TEKS DIGITAL   Initiatif buku teks DIGITAL ini adalah untuk memudahkan sesi Pengajaran dan Pembelajaran pelajar dan guru. Ia boleh digunakan sebagai bahan bantu mengajar … Read more

KOLEKSI buku teks digital kpm KSSR SEMUA TAHUN

Buku teks digital KPM KSSR ini dibangunkan untuk menyeragamkan silibus pendidikan. Buku teks digital KPM KSSR kerap kali digunakan semasa sesi kelas secara dalam talian. CONTOH BUKU TEKS DIGITAL   Kemudahan ini boleh diakses oleh para guru dan pelajar, sama ada untuk bahan bantu mengajar atau sebagai bahan ulangkaji. Initiatif kerajaan mengeluarkan buku teks DIGITAL … Read more

PANDUAN GOOGLE CLASSROOM LOGIN MENGGUNAKAN EMAIL DELIMA 2021

Google classroom login boleh dilakukan menggunakan email DELIMa. Google classroom login menggunakan email MOE Digital Learning (DL). DELIMa atau Digital Educational Learning Initiative Malaysia adalah sistem yang dibangunkan oleh KPM untuk memudahkan pengurusan dan pembelajaran para guru serta pelajar secara online. Para guru perlu menggunakan platform ini untuk merekodkan data serta membuat laporan setiap hujung … Read more

Penanda Wacana Bahasa Melayu SPM

Penanda wacana adalah rangkaian perkataan. Penanda wacana berfungsi untuk menyambung atau merangkai ayat untuk menerangkan sesuatu informasi. Hal ini mempunyai sistemnya yang tersendiri, dimana ia mampu melengkapkan idea yang ingin disampaikan oleh penyampai. Kegunaannya, sama ada dalam penulisan ataupun secara verbal akan mempengaruhi keseluruhan wacana tersebut. Jika ia digunakan dengan betul dan tepat, maka KEUTUHAN … Read more

10 Senarai Alat Tulis Yang Diperlukan Sebelum Tiba Persekolahan

10 Senarai Alat Tulis Yang Diperlukan Sebelum Tiba Persekolahan. Sesi persekolahan bagi sesi 2021 akan bermula tidak lama lagi. Seperti yang dimaklumkan oleh Menteri Kanan (Pendidikan) Dr Radzi Jidin, bahawa penggal persekolahan akan bermula pada 20 Januari 2021.  Beliau juga menyatakan bahawa  bagi sekolah menengah pula, murid Tingkatan 1, Tingkatan 4, Tingkatan 5 dan Tingkatan … Read more

panduan ssqs (Smart School Qualification Standards)

Panduan SSQS adalah panduan mengakses sistem penarafan bintang yang dicapai oleh sekolah seluruh Malaysia. Panduan SSQS memudahkan urusan para guru, murid dan pentadbir untuk mengakses portal. Smart School Qualification Standards ini merupakan portal online yang digunakan untuk menilai amalan baik di sekolah yang berkenaan. Untuk mendapatkan maklumbalas, kemudahan ICT perlu digunakan. Ini memudahkan naiktaraf pendidikan … Read more

RASMI Tarikh Dan Jadual STPM 2020

Jadual STPM telah dikeluarkan oleh KPM. Jadual STPM ini telah berkuatkuasa pada tarikh ianya dikeluarkan, dan akan dijalankan mengikut perincian yang ditetapkan. Sijil Tinggi Persekolahan Malayia ini merupakan peperiksaan yang diambil oleh pelajar Tingkatan 6. Berikutan dengan pandemik Covid-19, peperiksaan yang kerap kali ditunda ini kini sudah mendapat penjadualan semula. Pada 8 November 2020, Menteri … Read more

RASMI Tarikh Dan Jadual SPM 2020

Jadual SPM yang baru telah dikeluarkan oleh KPM. Jadual SPM ini menunjukkan pelaksanaan SPM 2020 pada awal tahun 2021. Pada 8 November 2020, KPM telah mengumumkan penjadualan semula SPM 2020. Berikutan dengan perubahan semasa, peperiksaan bertulis bagi pelajar tahun 2020 akan dilangsungkan pada 22 Februari 2021. Perincian bagi peperiksaan tersebut adalah seperti berikut; Ujian lisan … Read more

Ringkasan Bajet 2021 untuk KPM

Ringkasan Bajet 2021 bagi kerajaan Malaysia telah dikeluarkan. Ringkasan Bajet 2021 ini penting buat semua sektor, terutamanya sektor pendidikan. Sektor pendidikan yang merupakan antara sektor terpenting negara ini telah diberikan perhatian yang secukupnya bagi tahun 2021. Sektor ini telah mendapat pecahan terbesar dalam balanjawan, iaitu 15.6% ataupun RM50.4 billion.     Untuk mendapatkan pekeliling atau … Read more